LLEOL/LOCAL – Calendr Adfent Cwrw 24 Beer Advent Calendar

£86.00

Mae eich ffefrynnau o Fragdy Twt Lol wedi’u cynnwys ymhlith amrywiaeth o fragdai eraill o Gymru, gan gynnwys Mws Piws, Bluestone Brewery, Monty’s, Cwrw Llyn a eraill.

Your favourite Bragdy Twt Lol varieties feature in this 24 ale set alongside a handpicked selection of beers from Wales, including Purple Moose, Bluestone Brewery, Monty’s, Cwrw Llyn and others.

 

Sold Out

Category:

Disgrifiad / Description

Cynnig dosbarthu lleol i godau post CF a NP yn unig. Bydd danfoniad yn digwydd unwaith yr wythnos, fel arfer ar Ddydd Mercher.

Local delivery offer to CF and NP postcodes only.  Delivery will take place once a week, usually on Wednesday. 

Beth am gyfri’r dyddiau tan y Nadolig mewn steil eleni gyda chalendr adfent o 24 cwrw Cymreig? Mae eich ffefrynnau o Fragdy Twt Lol wedi’u cynnwys ymhlith amrywiaeth o fragdai eraill o Gymru, gan gynnwys Mws Piws, Bluestone Brewery, Mantle, Cwrw Llyn, Hafod, Bragdy Conwy, Tudor, Glamorgan Brewery a Montys. Mae’r calendr cwrw nid yn unig yn anrheg ddelfrydol i yfwyr cwrw chwaethus ond hefyd yn cynnwys gêm fwrdd ryngweithiol i’w chwarae wrth fwynhau eich hoff ddiodydd. Iechyd da a Nadolig Llawen o Fragdy Twt Lol.

Why not enjoy the run up to Christmas this year with a Bragdy Twt Lol advent calendar? Your favourite Bragdy Twt Lol varieties feature in this 24 ale set alongside a handpicked selection of beers from Wales. Includes Purple Moose, Glamorgan Brewery, Mantle, Cwrw Llyn, Hafod, Montys, Bluestone Brewery, Tudor and Bragdy Conwy. The beer calendar is not only the ideal gift for discerning ale drinkers, it also features an interactive board game to enjoy while sipping sensibly. Iechyd da a Nadolig Llawen (Good health and Merry Christmas) from Bragdy Twt Lol

Adolygiadau / Reviews

Does ddim adolygiadau eto / There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

Mae’n bosib byddwch yn hoffi / You may also like…