Siop yn Nhrefforest

Dewch yn llu i’n siop dwt y bragdy yn Nhrefforest i drafod cwrw!

Ewch i’n tudalen bragdy am fwy o wybodaeth am ein horiau agor a sut i ddod o hyd i ni.

Brewery Shop

Come to our physical brewery micro shop in Trefforest and we can talk beer!

For more details on opening hours and how to find us, take a look at our brewery page.

Siopa ar lein

Archebwch ein cwrw crefft Gymreig ar-lein nawr! Ein cwrw o safon uchel o Gymru fydd yr anrheg annisgwyl orau.  Bydd eich teulu llond ei byd, yn ymlacio ac yn mwynhau amser teuluol gyda chwrw go iawn blasus.  Cludiant am ddim dros £30! Neu £5 am archebion llai.

Online shop

Order our Welsh craft beer online now! Our award winning beer from Wales will be the best unexpected gift.  Your loved ones will be over the moon, relaxing and enjoying some quality family time with a tasty real ale.  Free postage over £30! Or £5 for orders less than £30.

Rydym wedi'i effeithio gan y llifogydd ac mae stoc yn brin... mae'n bosib bydd rhaid i ni cysylltu â chi ynglŷn â'ch archeb. // Our brewery was damaged by the floods in February. We may need to get in touch with you about your order as stock is very low. Dismiss