Siopa ar lein

Archebwch ein cwrw crefft Gymreig ar-lein nawr! Ein cwrw o safon uchel o Gymru fydd yr anrheg annisgwyl orau.  Bydd eich teulu llond ei byd, yn ymlacio ac yn mwynhau amser teuluol gyda chwrw go iawn blasus. 

Cludiant am ddim dros £50! Neu £5 am archebion llau.

Fel arall, galwch i mewn i’n Bragdy a’n Tafarn Twt (cliciwch am fanylion) am brisiau mwy cystadleuol heb y costau cysylltiedig â ddosbarthu. 

Online shop

Order our Welsh craft beer online now! Our award winning beer from Wales will be the best unexpected gift.  Your loved ones will be over the moon, relaxing and enjoying some quality family time with a tasty real ale. 

Free postage over £50! Or £5 for orders less than £50.

Alternatively, pop into our Brewery and Tap room (click for details) for more competitive pricing without the associated delivery costs 

Cludiant LLeol // Local Delivery - CF & NP POSTCODES

Cynnig dosbarthu lleol i godau post CF a NP yn unig. Bydd danfoniad yn digwydd unwaith yr wythnos, fel arfer ar Ddydd Mercher.  //  Local delivery offer to CF and NP postcodes only.  Delivery will take place once a week, usually on Wednesday.

Cludiant Dros Prydain – GB Delivery (EX HIGHLANDS & ISLANDS)

Anrhegion a Lol / Gift Sets and Lol

Cegiau / Kegs

Poteli sengl / Single Bottles

Mae’r bocsys wedi’i llenwi â 12 poteli. Dewiswch unrhyw 12 poteli i greu eich bocs

Cases come in bottles of 12. Choose any 12 bottles to build your case.

Amrywiol / Miscellaneous

DILLAD / CLOTHES

Siop yn Nhrefforest

Dewch yn llu i’n siop dwt y bragdy yn Nhrefforest i drafod cwrw!

Ewch i’n tudalen bragdy am fwy o wybodaeth am ein horiau agor a sut i ddod o hyd i ni.

Brewery Shop

Come to our physical brewery micro shop in Trefforest and we can talk beer!

For more details on opening hours and how to find us, take a look at our brewery page.