Siop yn Nhrefforest

Dewch yn llu i’n siop dwt y bragdy yn Nhrefforest i drafod cwrw!

Ewch i’n tudalen bragdy am fwy o wybodaeth am ein horiau agor a sut i ddod o hyd i ni.

Brewery Shop

Come to our physical brewery micro shop in Trefforest and we can talk beer!

For more details on opening hours and how to find us, take a look at our brewery page.

Siopa ar lein

Archebwch ein cwrw crefft Gymreig ar-lein nawr! Ein cwrw o safon uchel o Gymru fydd yr anrheg annisgwyl orau.  Bydd eich teulu llond ei byd, yn ymlacio ac yn mwynhau amser teuluol gyda chwrw go iawn blasus.  Cludiant am ddim dros £30! Neu £5 am archebion llai.

Online shop

Order our Welsh craft beer online now! Our award winning beer from Wales will be the best unexpected gift.  Your loved ones will be over the moon, relaxing and enjoying some quality family time with a tasty real ale.  Free postage over £30! Or £5 for orders less than £30.

Anrhegion a Lol / Gift Sets and Lol

Poteli sengl / Single Bottles

Mae’r bocsys wedi’i llenwi â 12 poteli. Dewiswch unrhyw 12 poteli i greu eich bocs

Cases come in bottles of 12. Choose any 12 bottles to build your case.

Rydym wedi'i effeithio gan y llifogydd yn Chwefror. Dim ond poteli o Cwrw’r Afr Serchog a Pyncio Pioden IPA sydd ar gael - rydym yn cymryd archebion blaenllaw hefyd fel nodir. Plîs bydd yn amyneddgar, gall eich archeb cymryd dros wythnos i bostio. // Our brewery was damaged by the floods in February. Currently we have Horny Goat Ale and Pretty Fly for a Magpie in bottles. Pre-order now for other beers as indicated! Please be patient, it may take over a week to post after the product becomes available. Dismiss