Siop yn Nhrefforest

Dewch yn llu i’n siop dwt y bragdy yn Nhrefforest i drafod cwrw!

Ewch i’n tudalen bragdy am fwy o wybodaeth am ein horiau agor a sut i ddod o hyd i ni.

Brewery Shop

Come to our physical brewery micro shop in Trefforest and we can talk beer!

For more details on opening hours and how to find us, take a look at our brewery page.

Siopa ar lein

Archebwch ein cwrw crefft Gymreig ar-lein nawr! Ein cwrw o safon uchel o Gymru fydd yr anrheg annisgwyl orau.  Bydd eich teulu llond ei byd, yn ymlacio ac yn mwynhau amser teuluol gyda chwrw go iawn blasus. 

Cludiant am ddim dros £30! Neu £5 am archebion llai. 

Bydden ni ar gau o’r 10fed o Ebrill 2022 ac yn ail agor ar Ddydd Iau y 21ain o Ebrill. Bydd unrhyw archebion ar y we ar ôl 1pm ar y 8fed yn cael ei ddosbarthu o’r 21ain.

Online shop

Order our Welsh craft beer online now! Our award winning beer from Wales will be the best unexpected gift.  Your loved ones will be over the moon, relaxing and enjoying some quality family time with a tasty real ale. 

Free postage over £30! Or £5 for orders less than £30.

We are shutting down during Easter from the 10th of April 2022. Any online orders after 1pm on the 8th will be dispatched on our return from Thursday 21st of April.

 

Anrhegion a Lol / Gift Sets and Lol

Cegiau / Kegs

DILLAD / CLOTHES

Poteli sengl / Single Bottles

Mae’r bocsys wedi’i llenwi â 12 poteli. Dewiswch unrhyw 12 poteli i greu eich bocs

Cases come in bottles of 12. Choose any 12 bottles to build your case.