Tanddaearol / Underground

Newyddion Tanddaearol

Underground News

Trydar ~ Twitter

Adolygwch ar Untappd / Review us on Untappd

Blog

Bragwr Crefft Prydeinig Annibynnol Gwarantedig // Assured Independent British Craft Brewer

Bragwr Crefft Prydeinig Annibynnol Gwarantedig

Gydag ein Bragdy Twt Lol, mae popeth rydyn ni’n ei wneud yn ddwyieithog, Cymraeg a Saesneg. Felly, er mwyn i ni ddefnyddio sêl Bragwr Crefft Prydeinig Annibynnol Gwarantedig SIBA, roedd yn rhaid iddo fod yn ddwyieithog! Buom yn gweithio gyda SIBA trwy ddarparu’r cyfieithiad a thrwy gydymffurfio â dylunio arfer da o gael y Gymraeg yn gyntaf, ac yna’r sgript Saesneg, lluniodd SIBA’r dyluniad arloesol hwn.

Rydym yn croesawu bragdai Cymreig neu Brydeinig i ddefnyddio’r sêl hon, fel mae Cymraeg wrth gwrs, yn rhan o’n treftadaeth a’n diwylliant Prydeinig.

Assured Independent British Craft Brewer

At Twt Lol, everything we do is bilingual, Welsh and English. So, in order for us to use SIBA’s Assured Craft Brewer seal, it had to be bilingual! We worked with SIBA by providing the translation and by conforming to design good practice of having the Welsh first, followed by the English script, SIBA came up with this innovative design.

We welcome all brewer’s Welsh or British to use this seal, after all the Welsh language is a part of our British Heritage and culture.

Lolffest

#Lolffest7 – 2ail a 3ydd o Awst 2019: 12-10yh Cwrw Crefft a bwyd yn y Bragdy Trefforest ar Ddydd Gwener a Sadwrn! ~ #Lolffest – 2nd & 3rd of August: 12-10pm Craft ales in The Trefforest Brewery on Friday & Saturday! https://www.twtlol.com/siop/lolffest7/