Glo in the Dark

Tywyll, coffi, sidan – 4.5%

Enillydd yn y categori cwrw du yng Ngŵyl y Dyn Gwyrdd 2017.

Ein dehongliad o gwrw tywyll. Bragwyd gyda hopys o’r UDA gan gynnwys Columbus, Centennial, Mosaic a Citra©.

Gan ddefnyddio heiddfrag dywyll heb blisgyn a burum mwy cysylltiedig â’r UDA mae’r cwrw tywyll hwn yn fwy ysgafn na’r arfer traddodiadol gyda nodau hopys blaenllaw.

Cwrw tywyll esmwyth o 4.5% alc ydi Glo in the Dark.

Glo in the Dark

Porter, coffee, velvety – 4.5%

Winner in the best Stout & Porter category at the Green Man Festival 2017.

Our fresh take on a dark ale, brewed with US hops including Columbus, Centennial, Mosaic and Citra© and US style yeast.

By using de-husked dark malt this lovely dark beer feels much lighter than you’d expect with crisp fresh hoppy notes to boot!

A smooth 4.5% dark ale.

Ar gael mewn / Available in: