Ein cwrw

Wrth galon ein cred yw trin cwrw a pharch. Cymerwn amser i greu’r rysáit gorau am bob cwrw a gwario arian ar gynhwysion ail i ddim.  Mae’r profiad o berffeithio bragu ar raddfa fechan wedi ein galluogi i gymryd golwg newydd ar gwrw crefft.

Bydd ein hamrediad o gwrw yn datblygu, ac yn arloesi ar raddfa digon bychan i allu creu profiad na fydd y bragdai mwy byth yn gallu ei gynnig, gan roi i chi’r amrywiaeth rydych yn ei haeddu.

Mae ein cwrw yn dweud stori a chewch ddod o hyd i fwy gwybodaeth isod.

Our Beer

At the heart of our belief is to treat beer with respect. We take time to put forward the best recipe and spend good money on ingredients others wouldn’t source.  Our beers have been honed through years of experience at small scale production, transposed into a fresh look at craft ale.

Our vast ale range will continue to develop, innovating on a small enough scale to be able to try things larger breweries wouldn’t dare, giving you the quality and variety you deserve.

Find out more about our beers and their legacy below.

Pewin Ynfytyn

IPA Americanaidd – 4.8%

Pewin Ynfytyn oedd ein cwrw cyntaf, sef tafodiaith De Cymru am Baun Ynfyd.

Yn fwriadol nerthol o ran blas, mae’r cwrw golau yma’n cymryd ei brif flas o hopys Cascade a Columbus o Ogledd America.   Mae wedi ei sych hopio gyda Columbus a Cascade i helaethu’r blas ar y cwrw cryfder iachus 4.8% alc hwn.

Mewn stoc / In stock

Crazy Peacock

American IPA – 4.8%

Pewin Ynfytyn or Crazy Peacock in English is deliberately powerful and earthy.

This hoppy American IPA takes its strong flavour from the North American Cascade and Columbus hops. It’s dry hopped in the with Columbus and Cascade to complement and enhance the taste. This ale weighs in at a healthy 4.8% abv.

Glog

Cwrw Chwerw Traddodiadol – 4.0%

Glog ydi cwrw sesiwn 4.0% alc Bragdy Twt Lol wedi ei ysbrydoli gan lên gwerin leol. Dywedir fod cist llawn trysor wedi ei chladdu o dan Twyn y Glog. Byddwch yn ofalus wrth chwilio am y trysor, yn ôl y chwedl mae’r gist yn cael ei gwarchod gan greadur tebyg i darw gydag adenydd.

Yn llyfn felys ac yn adfywiol mae ein trysor lliw copr ni wedi’i fragu â hopys Brewer’s Gold, Savinjski Goldings.  I ychwanegu at y blas mae ychydig o Green Bullet wedi eu hychwanegu yn ystod y berw

.

Mewn stoc / In stock

Glog

Copper Bitter – 4.0%

Glog is Bragdy Twt Lol’s 4.0% abv session beer and is inspired by local folklore. It is said that deep beneath a tump called Twyn y Glog treasure is buried inside a gold plated box. Fair warning to any prospective treasure hunters, legend tells us it is protected by a winged bull like creature

Smooth, malty and refreshing our copper coloured treasure is brewed with traditional bittering and aroma hops; Brewer’s Gold and Savinjski Goldings. To liven the taste, a hint of Green Bullet has been blended into the boil.

Cwrw’r Afr Serchog

Golau, Melys – 4.2%

Cwrw aur ydi Cwrw’r Afr Serchog wedi ei bragu gyda hopys o’r Deyrnas Unedig a Seland Newydd.

Defnyddir tamaid o chwynnyn ‘Horny Goat’ yn y berw, llysieuyn defnyddir dros filoedd o flynyddoedd yn feddygaeth draddodiadol Tsieineaidd. Yn ôl chwedl Ddwyrain Asia, sylwir bugeiliaid hiliogaeth uwch pan fu’r geifr pori ar y Chwynnyn yr Afr Serchog!

Defnyddir hopys Southern Cross ar ddiwedd y proses berw, sydd yn cyfrannu blas pinwydden a sitrws i’r cwrw cytbwys 4.2% alcohol.

Mewn stoc / In stock

Horny Goat Ale

Light, Sweet – 4.2%

Horny Goat Ale is a golden lightly hopped ale brewed with United Kingdom and New Zealand hops.

We’ve used a hint of Horny Goat Weed in this brew, an herb used for thousands of years in traditional Chinese medicine. In East Asian legend, shepherds observed higher numbers of offspring when goats grazed on the Horny Goat Weed.

Southern Cross is used at the end of the brewing boil which provides the pine and citrus notes for this balanced 4.2% ale.

Cymryd y Pyst!

Diafol thumbnail

Dreigiau’r Diafol ~ Diablo Dragons

‘CAMRA Great British Beer Festival Champion IPA 2023’

Blŵbri

Tŵti Ffrŵti

‘SIBA Wales & West Beer Awards 2023 – Cask Session Pale’

Glo in the Dark

‘SIBA Wales & West Beer Awards 2023 – Bottle & Can Stout & Porter’

Buwch Goch Gota ~ Little Red Cow

Lol!

Pyncio Pioden IPA ~ Pretty Fly for a Magpie