Ein cwrw

Wrth galon ein cred yw trin cwrw a pharch. Cymerwn amser i greu’r rysáit gorau am bob cwrw a gwario arian ar gynhwysion ail i ddim.  Mae’r profiad o berffeithio bragu ar raddfa fechan wedi ein galluogi i gymryd golwg newydd ar gwrw crefft.

Bydd ein hamrediad o gwrw yn datblygu, ac yn arloesi ar raddfa digon bychan i allu creu profiad na fydd y bragdai mwy byth yn gallu ei gynnig, gan roi i chi’r amrywiaeth rydych yn ei haeddu.

Mae ein cwrw yn dweud stori a chewch ddod o hyd i fwy gwybodaeth isod.

Our Beer

At the heart of our belief is to treat beer with respect. We take time to put forward the best recipe and spend good money on ingredients others wouldn’t source.  Our beers have been honed through years of experience at small scale production, transposed into a fresh look at craft ale.

Our vast ale range will continue to develop, innovating on a small enough scale to be able to try things larger breweries wouldn’t dare, giving you the quality and variety you deserve.

Find out more about our beers and their legacy below.

Pyncio Pioden IPA

Hopys iawn, chwerw, llyfn – 5.0%

Bragir â llwyth o hopys arogl a blas, dyma ein IPA y Bioden Pync!  Mae’r hopys yn cynnwys Simcoe, Nelson Sauvin, Citra, Mosaic ac Ahtanum.

Defnyddir tamaid o geirch yn y grawn i feddali’r chwerwder yr hopys.

Ar gael mewn / Available in:

Pretty Fly for a Magpie

Very hoppy, bitter, smooth – 5.0%

Brewed with an incredible amount of aroma hops and heavily dry hopped this is our punky-fly IPA. Hops include Simcoe, Nelson Sauvin, Citra, Mosaic and Ahtanum.

A hint of oats has been added to the grain bill, softening the bitterness.

Lol

Lliw aur, melys, hopus – 4.4%

Cwrw golau, llyfn a melys ydi Lol! Bragwyd â hopys o’r DU, yr Almaen a’r UDA i ddod ynghyd y gorau o’r hopys chwerwi Ewrop a’r blas sbeislyd o’r UDA mewn ein cwrw cyfun!

Cwrw swyddogol #Lolffest!

Ar gael mewn / Available in:

Lol

Golden, sweet, hoppy – 4.4%

Lol is our far-reaching golden smooth ale. Brewed with hops from the UK, Germany and the USA, we bring together the best of European bittering hops and spicy American flavours.

The official beer of #Lolffest!

Cwrw’r Afr Serchog

Golau, Melys – 4.2%

Cwrw aur ydi Cwrw’r Afr Serchog wedi ei bragu gyda hopys o’r Deyrnas Unedig a Seland Newydd.

Defnyddir tamaid o chwynnyn ‘Horny Goat’ yn y berw, llysieuyn defnyddir dros filoedd o flynyddoedd yn feddygaeth draddodiadol Tsieineaidd. Yn ôl chwedl Ddwyrain Asia, sylwir bugeiliaid hiliogaeth uwch pan fu’r geifr pori ar y Chwynnyn yr Afr Serchog!

Defnyddir hopys Southern Cross ar ddiwedd y proses berw, sydd yn cyfrannu blas pinwydden a sitrws i’r cwrw cytbwys 4.2% alcohol.

Ar gael mewn / Available in:

Horny Goat Ale

Light, Sweet – 4.2%

Horny Goat Ale is a golden lightly hopped ale brewed with United Kingdom and New Zealand hops.

We’ve used a hint of Horny Goat Weed in this brew, an herb used for thousands of years in traditional Chinese medicine. In East Asian legend, shepherds observed higher numbers of offspring when goats grazed on the Horny Goat Weed.

Southern Cross is used at the end of the brewing boil which provides the pine and citrus notes for this balanced 4.2% ale.

Glog

Cwrw Chwerw Traddodiadol – 4.0%

Glog ydi cwrw sesiwn 4.0% alc Bragdy Twt Lol wedi ei ysbrydoli gan lên gwerin leol. Dywedir fod cist llawn trysor wedi ei chladdu o dan Twyn y Glog. Byddwch yn ofalus wrth chwilio am y trysor, yn ôl y chwedl mae’r gist yn cael ei gwarchod gan greadur tebyg i darw gydag adenydd.

Yn llyfn felys ac yn adfywiol mae ein trysor lliw copr ni wedi’i fragu â hopys Fuggle a Savinjski Goldings. I ychwanegu at y blas mae ychydig o Pacific Gem wedi eu hychwanegu yn ystod y berw.

Ar gael mewn / Available in:

Glog

Copper Bitter – 4.0%

Glog is Bragdy Twt Lol’s 4.0% abv session beer and is inspired by local folklore. It is said that deep beneath a tump called Twyn y Glog treasure is buried inside a gold plated box. Fair warning to any prospective treasure hunters, legend tells us it is protected by a winged bull like creature

Smooth, malty and refreshing our copper coloured treasure is brewed with traditional bittering and aroma hops; Fuggle and Savinjski Goldings. To liven the taste, a hint of Pacific Gem has been blended into the boil.

Pewin Ynfytyn

IPA Americanaidd – 4.8%

Pewin Ynfytyn oedd ein cwrw cyntaf, sef tafodiaith De Cymru am Baun Ynfyd.

Yn fwriadol nerthol o ran blas, mae’r cwrw golau yma’n cymryd ei brif flas o hopys Cascade a Columbus o Ogledd America.   Mae wedi ei sych hopio gyda Pacific Gem a Cascade i helaethu’r blas ar y cwrw cryfder iachus 4.8% alc hwn.

Ar gael mewn / Available in:

Crazy Peacock

American IPA – 4.8%

Pewin Ynfytyn or Crazy Peacock in English is deliberately powerful and earthy.

This hoppy American IPA takes its strong flavour from the North American Cascade and Columbus hops. It’s dry hopped in the with Pacific Gem and Cascade to complement and enhance the taste. This ale weighs in at a healthy 4.8% abv.

Glo in the Dark

Tywyll, coffi, sidan – 4.5%

Enillydd yn y categori cwrw du yng Ngŵyl y Dyn Gwyrdd 2017.

Ein dehongliad o gwrw tywyll. Bragwyd gyda hopys o’r UDA gan gynnwys Columbus, Centennial, Mosaic a Citra©.

Gan ddefnyddio heiddfrag dywyll heb blisgyn a burum mwy cysylltiedig â’r UDA mae’r cwrw tywyll hwn yn fwy ysgafn na’r arfer traddodiadol gyda nodau hopys blaenllaw.

Cwrw tywyll esmwyth o 4.5% alc ydi Glo in the Dark.

Ar gael mewn / Available in:

Glo in the Dark

Porter, coffee, velvety – 4.5%

Winner in the best Stout & Porter category at the Green Man Festival 2017.

Our fresh take on a dark ale, brewed with US hops including Columbus, Centennial, Mosaic and Citra© and US style yeast.

By using de-husked dark malt this lovely dark beer feels much lighter than you’d expect with crisp fresh hoppy notes to boot!

A smooth 4.5% dark ale.

Tŵti Ffrŵti

Golau, chwerw, hopus – 4.0%

Cwrw golau, llyfn a chwerw ydi Tŵti Ffrŵti. Wedi’i fragu â hopys sydd yn darparu blas ffrwythus, mae’r cwrw hyn yn bleser i’w yfed.

Yn flaenllaw yn y blas yw’r hopys Mosaic a Chinook, dwy hopysen sydd yn nodweddiadol iawn o greu blas megis mango a grawnffrwyth ar ein cwrw 4.0% alc.

Ar gael mewn / Available in:

Tŵti Ffrŵti

Blonde, bitter, hoppy – 4.0%

Tŵti Ffrŵti is a light bitter ale brewed with hops chosen for their fruity flavour.

Prominent in the fruity taste are the Mosaic and Chinook hops, which impart a flavour similar to mango and grapefruit. This 4.0% abv ale is a real pleasure to drink!

Dreigiau’r Diafol

Chwerw iawn, hopus, cryf – 5.5%

Yn wreiddiol cydwaith gyda’n cymdogion Hopcraft, dyma ein dehongliad o gwrw golau Seland Newydd.

Wedi’i fragu gyda hopys o Seland Newydd, defnyddir casgliad a nifer perffaith o Waimea, Green Bullet, Southern Cross, Pacific Gem a Sticklebract yn y cwrw pwerus hwn.

Ar gael mewn / Available in:

Diablo Dragons

Very bitter, hoppy, strong – 5.5%

Originally a collaboration with neighbours Hopcraft, this is our take on a New Zealand Pale Ale.

Brewed exclusively with NZ hops, we have used a fantastic combination and quantity of Waimea, Green Bullet, Southern Cross, Pacific Gem and Sticklebract in this hoppy IPA.

Cymryd y Pyst

Cwrw Traddodiadol – 4.4%

Cwrw llyw brown-cneuen ydi Cymryd y Pyst, ein cwrw am y Rygbi.

Mae’r cwrw hwn wedi’i greu yn anghonfensiynol gan ychwanegu’r heiddfrag tywyll hwyrach yn y proses bragu. Y canlyniad yw ymddangosiad brown tywyll, heb y blas caled gall y heiddfrag tywyll cyfranni.

Yn gryno; brown tywyll, blas llyfn â gorffeniad hopys ysgafn iawn.

.

Ar gael mewn / Available in:

Cymryd y Pyst

Traditional Style Ale – 4.4%

Cymryd y Pyst is our rugby special beer, which translated literally means ‘Taking the Posts’ in English.

This nut-brown beer has been brewed unconventionally by adding dark coloured roasted barley much later in the brew. The result is a deep brown appearance without the deep, sometimes strong taste roast barley can impart.

In short; dark brown, smooth tasting with a very light dry hop finish.

Blŵbri

Melys, golau, blŵbri – 4.6%

Cwrw aur melys wedi’i fragu ag ychydig o flŵbri, neu lusen America, yn ystod y berw.

Defnyddir hopys Americanaidd, Mosaic a Citra sydd hefyd yn darparu arogl a blas nodweddol o’r ffrwyth blŵbri.

Ar gael mewn / Available in:

Blŵbri

Sweet, light, blueberry – 4.6%

Blŵbri is a British style golden ale brewed with blueberries.

We’ve used Mosaic and Citra hops notable for their fruity blueberry like aroma.

.

Buwch Goch Gota

Coch, hopus, ffrwythus – 3.7%

Dyma ein cwrw coch Cymreig aml ystyr! Peidiwch â gadael ei statws cwta twyllo chi, mae ein cwrw melys hwn gyda chic hopys cryf.

Bragwyd â hopys Ewropeaidd ac Americanaidd i ddod ynghyd y gorau o’r hopys chwerwi Almaeneg a’r blas ffrwythus o’r UDA mewn ein cwrw cwta 3.7% alc!

Ar gael mewn / Available in:

Little Red Cow

Red, hoppy, citrusy – 3.7%

Little Red Cow is our metamorphosized red Welsh ale. Don’t let its diminutive stature fool you, this sweet tropical ale packs a good punch.

Boldly brewed with European and American hops, the best of German bittering hops and USA citrussy freshness are brought together in this 3.7% alc ale!

.

Mae ein safle yn gofyn cwcis i weithio. // Our site requires cookies to function. Dismiss