Ein Bar yn y Bragdy a’r Siop

Y mae ein bragdy wedi’i lleoli yn Nhrefforest ger Pontypridd yn Ne Cymru. Rydym wedi’i lleoli’n gyfleus ger yr A470 ac yn llau na 5 muned i gerdded o orsaf trên Ystâd Ddiwydiannol Trefforest.
Bydden yn profi oriau newydd y siop dwt yn y bragdy o 27/5/20. Yr oriau newydd yw:
Dydd Mercher – 12:00 – 17:00
Dydd Iau – 12:00 – 17:00
Dydd Gwener – 09:00 – 18:00
Dydd Sadwrn – 10:00 – 16:00
 
Cwrw crefft a seidr o fragdai eraill ar gael hefyd. Bydd cwrw i gymryd i ffwrdd mewn dysglau eich hunain, fesel litr neu beint.
 
Dim ond Cwrw’r Afr Serchog sydd ‘da ni mewn poteli oherwydd y lifogydd yn Chwefror.
Ymgynghorwch a’r ffrwd-trydar y noson cyn i weld os ydyn ar agor i wneud yn hollol sicr!
 

Bar yn y Bragdy / Dydd Agored

Bydd rhain ddim yn digwydd am sbel o ganlyniad Covid19…

Bydd ein bar yn y bragdy yn agor ar ddechrau’r mis ar Ddydd Gwener a Dydd Sadwrn. Bydden yn gweini yn syth o’r gasgen neu keg tan 22:00 ac yn ddechrau am 12:00 ar Ddydd Gwener a 14:00 ar Ddydd Sadwrn (12:00 ar Ddydd Sadwrn y #Lolffest).
 
Os oes diddordeb fel grŵp i ymuno a ni ar y dyddiadau isod, holwch â ni!
 

Dyddiau agor Bar y Bragdy:

I’w cadarnhau…
4/9/20 – 5/9/20
2/10/20 – 3/10/20
6/11/20 – 7/11/20
4/12/20 – 5/12/20

Our Brewery Open Days & Shop

Our brewery is located in Trefforest near Pontypridd, South Wales. We are situated very conveniently for the A470 and less than a 5 minute walk from the Trefforest Industrial Estate train station.
From 27/5/20 we’re trialling new opening hours for our physical brewery micro shop, as follows
Wednesday – 12:00 – 17:00
Thursday – 12:00 – 17:00
Friday – 09:00 – 18:00
Saturday – 10:00 – 16:00
…and if this works we’ll continue to do so in the future.
 
Due to the floods of February we are very low on our own stock in bottles.  However, as Covid-19 has forced a shutdown of the pubs we supply, we are dispensing from cask into your containers to take away!
 
We now stock a range of other craft brewery beers and cider.
 
You can double-check whether we are open on the twitter-feed the night before!
 

Brewery Bar / Open Days

Clearly these won’t happen for a while due to Coronavirus
Our brewery open days take place on the first Friday and Saturday of the month.  We’re open to serve from cask and keg until 22:00 starting at 12:00 on Friday and 14:00 on Saturday (12:00 on Saturday for #Lolffest).
 
If you are interested in us hosting your group event, stag or hen do or a talk about our brewery, we would be pleased to accommodate you on the below dates with advanced notice.
 

Brewery Open Dates:

TBC….. Covid-19 permitting
4/9/20 – 5/9/20
2/10/20 – 3/10/20
6/11/20 – 7/11/20
4/12/20 – 5/12/20
 

Rydym wedi'i effeithio gan y llifogydd yn Chwefror. Dim ond poteli o Cwrw’r Afr Serchog a Pyncio Pioden IPA sydd ar gael - rydym yn cymryd archebion blaenllaw hefyd fel nodir. Plîs bydd yn amyneddgar, gall eich archeb cymryd dros wythnos i bostio. // Our brewery was damaged by the floods in February. Currently we have Horny Goat Ale and Pretty Fly for a Magpie in bottles. Pre-order now for other beers as indicated! Please be patient, it may take over a week to post after the product becomes available. Dismiss