Ein Bar yn y Bragdy a’r Siop

Y mae ein bragdy wedi’i lleoli yn Nhrefforest ger Pontypridd yn Ne Cymru. Rydym wedi’i lleoli’n gyfleus ger yr A470 ac yn llau na 5 muned i gerdded o orsaf trên Ystâd Ddiwydiannol Trefforest.

Mae ein siop dwt yn y bragdy yn agor 09:00-17:00 ar Ddydd Gwener

Ymgynghorwch a’r ffrwd-trydar y noson cyn i weld os ydyn ar agor i wneud yn hollol sicr!

Bar yn y Bragdy

Bydd ein bar yn y bragdy yn agor ar ddechrau’r mis ar Ddydd Gwener a Dydd Sadwrn. Bydden yn gweini yn syth o’r gasgen neu keg tan 22:00 ac yn ddechrau am 12:00 ar Ddydd Gwener a 14:00 ar Ddydd Sadwrn.

Os oes diddordeb fel grŵp i ymuno a ni ar y dyddiadau isod, holwch â ni!

 

 

Dyddiau agor Bar y Bragdy:

1/11/19 – 2/11/19
6/12/19 – 7/12/19 – #Lolffest8

7/2/20 – 8/2/20
6/3/20 – 7/3/20
3/4/20 – 4/4/20
1/5/20 – 2/5/20 ayyb…

Our Brewery Open Days & Shop

Our brewery is located in Trefforest near Pontypridd, South Wales. We are situated very conveniently for the A470 and less than a 5 minute walk from the Trefforest Industrial Estate train station.

Our physical brewery micro shop is open 09:00-17:00 on Friday.

You can double-check whether we are open on the twitter-feed the night before!

 

Brewery Open Days

Our brewery open days take place on the first Friday and Saturday of the month.  We’re open to serve from cask and keg until 22:00 starting at 12:00 on Friday and 14:00 on Saturday.

If you are interested in us hosting your group event, stag or hen do or a talk about our brewery, we would be pleased to accommodate you on the below dates with advanced notice.

Brewery Open Dates:

1/11/19 – 2/11/19
6/12/19 – 7/12/19 – #Lolffest8

7/2/20 – 8/2/20
6/3/20 – 7/3/20
3/4/20 – 4/4/20
1/5/20 – 2/5/20
etc…