Ein Bar yn y Bragdy a’r Siop

Y mae ein bragdy wedi’i lleoli yn Nhrefforest ger Pontypridd yn Ne Cymru. Rydym wedi’i lleoli’n gyfleus ger yr A470 ac yn llau na 5 muned i gerdded o orsaf trên Ystâd Ddiwydiannol Trefforest.
Mae ein siop dwt yn y bragdy yn agor 09:00-17:00 ar Ddydd Gwener
Ymgynghorwch a’r ffrwd-trydar y noson cyn i weld os ydyn ar agor i wneud yn hollol sicr!
 

Bar yn y Bragdy / Dydd Agored

Bydd ein bar yn y bragdy yn agor ar ddechrau’r mis ar Ddydd Gwener a Dydd Sadwrn. Bydden yn gweini yn syth o’r gasgen neu keg tan 22:00 ac yn ddechrau am 12:00 ar Ddydd Gwener a 14:00 ar Ddydd Sadwrn (12:00 ar Ddydd Sadwrn y #Lolffest).
 
Os oes diddordeb fel grŵp i ymuno a ni ar y dyddiadau isod, holwch â ni!
 

Dyddiau agor Bar y Bragdy:

6/3/20 – 7/3/20 (yn dangos Lloegr v Cymru ar S4C)
10/4/20 – 11/4/20 (#Lolffest9)
1/5/20 – 2/5/20
5/6/20 – 6/6/20
3/7/20 – 4/7/20 (#Lolffest10)
7/8/20 – 8/8/20
4/9/20 – 5/9/20
2/10/20 – 3/10/20
6/11/20 – 7/11/20
4/12/20 – 5/12/20

Our Brewery Open Days & Shop

Our brewery is located in Trefforest near Pontypridd, South Wales. We are situated very conveniently for the A470 and less than a 5 minute walk from the Trefforest Industrial Estate train station.
Our physical brewery micro shop is open 09:00-17:00 on Friday.
You can double-check whether we are open on the twitter-feed the night before!
 

Brewery Bar / Open Days

Our brewery open days take place on the first Friday and Saturday of the month.  We’re open to serve from cask and keg until 22:00 starting at 12:00 on Friday and 14:00 on Saturday (12:00 on Saturday for #Lolffest).
 
If you are interested in us hosting your group event, stag or hen do or a talk about our brewery, we would be pleased to accommodate you on the below dates with advanced notice.
 

Brewery Open Dates:

6/3/20 – 7/3/20 (screening England v Wales on Saturday on S4C)
10/4/20 – 11/4/20 (#Lolffest9)
1/5/20 – 2/5/20
5/6/20 – 6/6/20
3/7/20 – 4/7/20 (#Lolffest10)
7/8/20 – 8/8/20
4/9/20 – 5/9/20
2/10/20 – 3/10/20
6/11/20 – 7/11/20
4/12/20 – 5/12/20
 

Rydym wedi'i effeithio gan y llifogydd ac mae stoc yn brin... mae'n bosib bydd rhaid i ni cysylltu â chi ynglŷn â'ch archeb. // Our brewery was damaged by the floods in February. We may need to get in touch with you about your order as stock is very low. Dismiss