Ein Bar yn y Bragdy a’r Siop

Y mae ein bragdy wedi’i lleoli yn Nhrefforest ger Pontypridd yn Ne Cymru. Rydym wedi’i lleoli’n gyfleus ger yr A470 ac yn llau na 5 muned i gerdded o orsaf trên Ystâd Ddiwydiannol Trefforest.

Nadolig 2022

Dydd Iau 12:00 – 17:00 — 08/12/22
(Parti NadLolig!) Gwener 10:00 – 20:00 — 09/12/22
Dydd Sadwrn 12:00 – 16:00 — 10/12/22

Dydd Llun AR GAU — 12/12/22
Dydd Mawrth AR GAU —13/12/22
Dydd Mercher 10:00 – 18:00 — 14/12/22
Dydd Iau 10:00 – 18:00 — 15/12/22
Dydd Gwener 10:00 – 18:00 — 16/12/22
Dydd Sadwrn 12:00 – 16:00 — 17/12/22

Dydd Llun 10:00 – 18:00 — 19/12/22
Dydd Mawrth 10:00 – 18:00 —20/12/22
Dydd Mercher 10:00 – 18:00 — 21/12/22
Dydd Iau 10:00 – 18:00 — 22/12/22
Dydd Gwener 10:00 – 18:00 — 23/12/22
Dydd Sadwrn AR GAU— 24/12/22

Dydd Iau 12:00 – 18:00 — 29/12/22
Dydd Gwener 10:00 – 18:00 — 30/12/22
Dydd Sadwrn AR GAU— 31/12/22

  

Rydym yn agor ar:
Dydd Iau – 12:00 – 17:00
Dydd Gwener – 10:00 – 18:00
 

Bar tu fewn yn y Bragdy / Dyddiau Agored

Gallech eistedd tu fewn neu tu-fas ein bragdy i fwynhau ein cwrw!
 Cwrw crefft a seidr o fragdai eraill ar gael hefyd. Bydd cwrw i gymryd i ffwrdd mewn dysglau eich hunain, fesel litr neu beint.  Bwciwch bwrdd o flaen llaw yn unig.  Dewch a’ch dysglau yfed.
Ymgynghorwch a’r ffrwd-trydar y noson cyn i weld os ydyn ar agor i wneud yn hollol sicr!

Our Brewery BAR & Shop

Our brewery is located in Trefforest near Pontypridd, South Wales. We are situated very conveniently for the A470 and less than a 5 minute walk from the Trefforest Industrial Estate train station.
Christmas 2022

Thursday 12:00 – 17:00 — 08/12/22
(Parti NadLolig!) Friday 10:00 – 20:00 — 09/12/22
Saturday 12:00 – 16:00 — 10/12/22

Monday CLOSED — 12/12/22
Tuesday CLOSED — 13/12/22
Wednesday 10:00 – 18:00 — 14/12/22
Thursday 10:00 – 18:00 — 15/12/22
Friday 10:00 – 18:00 — 16/12/22
Saturday 12:00 – 16:00 — 17/12/22

Monday 10:00 – 18:00 — 19/12/22
Tuesday 10:00 – 18:00 — 20/12/22
Wednesday 10:00 – 18:00 — 21/12/22
Thursday 10:00 – 18:00 — 22/12/22
Friday 10:00 – 18:00 — 23/12/22
Saturday CLOSED — 24/12/22

Thursday 12:00 – 18:00 — 29/12/22
Friday 10:00 – 18:00 — 30/12/22
Saturday CLOSED — 31/12/22

 

Our brewery shop is open as follows:
Thursday – 12:00 – 17:00
Friday – 10:00 – 18:00

 

 

Brewery Indoor Bar / Open Days

 

You can sit inside or outside our brewery and enjoy a beer!

We are dispensing from cask into your containers to take away!

We now stock a range of other craft brewery beers and cider.
You can double-check whether we are open on the twitter-feed the night before!