Ein Bar yn y Bragdy a’r Siop

Y mae ein bragdy wedi’i lleoli yn Nhrefforest ger Pontypridd yn Ne Cymru. Rydym wedi’i lleoli’n gyfleus ger yr A470 ac yn llau na 5 muned i gerdded o orsaf trên Ystâd Ddiwydiannol Trefforest.
Mae ein siop dwt yn y bragdy yn agor 09:00-17:00 ar Ddydd Gwener
Ymgynghorwch a’r ffrwd-trydar y noson cyn i weld os ydyn ar agor i wneud yn hollol sicr!
 
Yn anffodus bydden ni ar gau 17eg o Ionawr 2020, nôl agor 24ain o Ionawr 2020.
 

Bar yn y Bragdy / Dydd Agored

Bydd ein bar yn y bragdy yn agor ar ddechrau’r mis ar Ddydd Gwener a Dydd Sadwrn. Bydden yn gweini yn syth o’r gasgen neu keg tan 22:00 ac yn ddechrau am 12:00 ar Ddydd Gwener a 14:00 ar Ddydd Sadwrn (12:00 ar Ddydd Sadwrn y #Lolffest).
 
Os oes diddordeb fel grŵp i ymuno a ni ar y dyddiadau isod, holwch â ni!
 

Dyddiau agor Bar y Bragdy:

7/2/20 – 8/2/20
6/3/20 – 7/3/20
3/4/20 – 4/4/20 (#Lolffest9)
1/5/20 – 2/5/20
5/6/20 – 6/6/20
3/7/20 – 4/7/20 (#Lolffest10)
7/8/20 – 8/8/20
4/9/20 – 5/9/20
2/10/20 – 3/10/20
6/11/20 – 7/11/20
4/12/20 – 5/12/20

Our Brewery Open Days & Shop

Our brewery is located in Trefforest near Pontypridd, South Wales. We are situated very conveniently for the A470 and less than a 5 minute walk from the Trefforest Industrial Estate train station.
Our physical brewery micro shop is open 09:00-17:00 on Friday.
You can double-check whether we are open on the twitter-feed the night before!
 
Please note we will be closed 17th January 2020.  Open again Friday 24th January 2020.
 

Brewery Bar / Open Days

Our brewery open days take place on the first Friday and Saturday of the month.  We’re open to serve from cask and keg until 22:00 starting at 12:00 on Friday and 14:00 on Saturday (12:00 on Saturday for #Lolffest).
 
If you are interested in us hosting your group event, stag or hen do or a talk about our brewery, we would be pleased to accommodate you on the below dates with advanced notice.
 

Brewery Open Dates:

7/2/20 – 8/2/20
6/3/20 – 7/3/20
3/4/20 – 4/4/20 (#Lolffest9)
1/5/20 – 2/5/20
5/6/20 – 6/6/20
3/7/20 – 4/7/20 (#Lolffest10)
7/8/20 – 8/8/20
4/9/20 – 5/9/20
2/10/20 – 3/10/20
6/11/20 – 7/11/20
4/12/20 – 5/12/20