Ein Bar yn y Bragdy a’r Siop

Y mae ein bragdy wedi’i lleoli yn Nhrefforest ger Pontypridd yn Ne Cymru. Rydym wedi’i lleoli’n gyfleus ger yr A470 ac yn llau na 5 muned i gerdded o orsaf trên Ystâd Ddiwydiannol Trefforest.

NODIR: fe fydden ni ar gau 9fed o Orffennaf.

Rydym yn agor ar:
Dydd Iau – 12:00 – 17:00
Dydd Gwener – 10:00 – 18:00
Dydd Sadwrn – 12:00 – 16:00
Gallech eistedd tu fewn nei tu-fas ein bragdy i fwynhau ein cwrw!
 Cwrw crefft a seidr o fragdai eraill ar gael hefyd. Bydd cwrw i gymryd i ffwrdd mewn dysglau eich hunain, fesel litr neu beint.  Bwciwch bwrdd o flaen llaw yn unig.  Dewch a’ch dysglau yfed.
Ymgynghorwch a’r ffrwd-trydar y noson cyn i weld os ydyn ar agor i wneud yn hollol sicr!
 

Bar tu fewn yn y Bragdy / Dyddiau Agored

Lolffest 11 Brewery Open Day
Dydd Gwener 12fed o Awst 12:00-22:00 

a 13fed o Awst 12:00-22:00
 

Our Brewery BAR & Shop

Our brewery is located in Trefforest near Pontypridd, South Wales. We are situated very conveniently for the A470 and less than a 5 minute walk from the Trefforest Industrial Estate train station.
PLEASE NOTE: we are closed 9th July.
Our brewery shop is open as follows:
Thursday – 12:00 – 17:00
Friday – 10:00 – 18:00
Saturday – 12:00 – 16:00

You can sit inside or outside our brewery and enjoy a beer!

We are dispensing from cask into your containers to take away!

We now stock a range of other craft brewery beers and cider.
You can double-check whether we are open on the twitter-feed the night before!
 

Brewery Indoor Bar / Open Days

 
Lolffest 11 Brewery Open Day

Friday 12th of August 12:00-22:00

and Saturday 13th August 12:00-22:00