Ein Bar y Bragdy a’r Siop

Y mae ein bragdy a tafarn twt wedi’i lleoli yn Nhrefforest ger Pontypridd yn Ne Cymru. Rydym wedi’i lleoli’n gyfleus ger yr A470 ac yn llau na 5 muned i gerdded o orsaf trên Ystâd Ddiwydiannol Trefforest. 

ORIAU AGOR NADOLIG 2023

Dydd Iau 12:00 – 17:00 — 30/11/23
Gwener 12:00 – 18:00 — 01/12/23

Dydd Llun AR GAU — 04/12/23
Dydd Mawrth 12:00 – 17:00 —05/12/23
Dydd Mercher AR GAU — 06/12/23
Dydd Iau 12:00 – 17:00 — 07/12/23
Gwener 12:00 – 18:00 — 08/12/23
Dydd Sadwrn 12:00 – 16:00 — 09/12/23

Dydd Llun AR GAU — 11/12/23
Dydd Mawrth 12:00 – 17:00 —12/12/23
Dydd Mercher Mawrth AR GAU — 13/12/23
Dydd Iau 12:00 – 17:00 — 14/12/23
Gwener 12:00 – 18:00 — 15/12/23
Dydd Sadwrn 12:00 – 16:00 — 16/12/23

Dydd Llun AR GAU — 18/12/23
Dydd Mawrth 12:00 – 17:00 —19/12/23
Dydd Mercher AR GAU — 20/12/23
Dydd Iau 12:00 – 17:00 — 21/12/23

(Parti NadLolig!) Dydd Gwener 12:00 – 20:00 — 22/12/23

Dydd Sadwrn 12:00 – 16:00 — 23/12/23

Dydd Iau 12:00 – 17:00 — 28/12/23
Dydd Gwener 12:00 – 18:00 — 29/12/23
Dydd Sadwrn AR GAU— 30/12/23

Yn ail agor Dydd Gwener y 19fed o Ionawr 2024

Mae ein siop a tafarn twt ar agor:
Dydd Iau: 12:00 – 17:00
Dydd Gwener: 12:00 – 18:00
Mae gennym grwp ‘Siarad Lol’ i ddysgwyr ac er mwyn cymdeithasu yn y Gymraeg pob Dydd Gwener 16:00 – 17:00.

Our Brewery BAR & Shop

Our brewery and tap room is located in Trefforest near Pontypridd, South Wales. We are situated very conveniently for the A470 and less than a 5 minute walk from the Trefforest Industrial Estate train station.

CHRISTMAS OPENING HOURS 2023

Thursday 12:00 – 17:00 — 30/11/23
Friday 12:00 – 18:00 — 01/12/23

Monday CLOSED — 04/12/23
Tuesday 12:00 – 17:00 — 05/12/23
Wednesday CLOSED — 06/12/23
Thursday 12:00 – 17:00 — 07/12/23
Friday 12:00 – 18:00 — 08/12/23
Saturday 12:00 – 16:00 — 09/12/23

Monday CLOSED — 11/12/23
Tuesday 12:00 – 17:00 — 12/12/23
Wednesday CLOSED — 13/12/23
Thursday 12:00 – 17:00 — 14/12/23
Friday 12:00 – 18:00 — 15/12/23
Saturday 12:00 – 16:00 — 16/12/23

Monday CLOSED — 18/12/23
Tuesday 12:00 – 17:00 — 19/12/23
Wednesday CLOSED — 20/12/23
Thursday 12:00 – 17:00 — 21/12/23

(Parti NadLolig!) Friday 12:00 – 20:00 — 22/12/23

Saturday 12:00 – 16:00 — 23/12/23

Thursday 12:00 – 17:00 — 28/12/23
Friday 12:00 – 18:00 — 29/12/23
Saturday CLOSED — 30/12/23

Re-opening on Friday the 19th of January 2024

 

Our brewery shop and taproom is open as follows:
Thursday: 12:00 – 17:00
Friday: 12:00 – 18:00
Every Friday 16:00-17:00 we host ‘Siarad Lol’, a Welsh language learners and social group, open to all.

LOLFFEST NESAF

Cadwch golwg am digwyddiadau trwy ystod y flwyddyn. 

NEXT LOLFFEST 

Keep an eye out for more events throughout the year!

Bar tu fewn yn y Bragdy

Gallwch eistedd tu fewn neu tu-fas ein bragdy i fwynhau ein cwrw!

 Cwrw crefft a seidr o fragdai eraill ar gael hefyd. Bydd cwrw i gymryd i ffwrdd mewn dysglau eich hunain, fesel litr neu beint.  
Ymgynghorwch a’r ffrwd-trydar y noson cyn i weld os ydyn ar agor i wneud yn hollol sicr!

Brewery Indoor Bar

You can sit inside or outside our brewery and enjoy a beer!

We are dispensing from cask into your containers to take away!

We stock a range of other craft brewery beers and cider.

You can double-check whether we are open on the twitter-feed the night before!