Ein Bar yn y Bragdy a’r Siop

Y mae ein bragdy wedi’i lleoli yn Nhrefforest ger Pontypridd yn Ne Cymru. Rydym wedi’i lleoli’n gyfleus ger yr A470 ac yn llau na 5 muned i gerdded o orsaf trên Ystâd Ddiwydiannol Trefforest.

Rydym yn agor ar:
Dydd Iau – 12:00 – 17:00
Dydd Gwener – 10:00 – 18:00
Nodir, ni fydden ni ar agor Dydd Sadwrn tan y gwyliau Nadolig.
Gallech eistedd tu fewn nei tu-fas ein bragdy i fwynhau ein cwrw!
 Cwrw crefft a seidr o fragdai eraill ar gael hefyd. Bydd cwrw i gymryd i ffwrdd mewn dysglau eich hunain, fesel litr neu beint.  Bwciwch bwrdd o flaen llaw yn unig.  Dewch a’ch dysglau yfed.
Ymgynghorwch a’r ffrwd-trydar y noson cyn i weld os ydyn ar agor i wneud yn hollol sicr!
 

Bar tu fewn yn y Bragdy / Dyddiau Agored

Parti NadLolig TBC 

Our Brewery BAR & Shop

Our brewery is located in Trefforest near Pontypridd, South Wales. We are situated very conveniently for the A470 and less than a 5 minute walk from the Trefforest Industrial Estate train station.
Our brewery shop is open as follows:
Thursday – 12:00 – 17:00
Friday – 10:00 – 18:00
Please note won’t be open on Saturday until Christmas time 2022.

You can sit inside or outside our brewery and enjoy a beer!

We are dispensing from cask into your containers to take away!

We now stock a range of other craft brewery beers and cider.
You can double-check whether we are open on the twitter-feed the night before!
 

Brewery Indoor Bar / Open Days

 
Parti NadLolig – TBC