Ein Bar y Bragdy a’r Siop

Y mae ein bragdy wedi’i lleoli yn Nhrefforest ger Pontypridd yn Ne Cymru. Rydym wedi’i lleoli’n gyfleus ger yr A470 ac yn llau na 5 muned i gerdded o orsaf trên Ystâd Ddiwydiannol Trefforest.

 

Rydym yn agor ar:
Dydd Iau – 12:00 – 17:00
Dydd Gwener – 10:00 – 18:00
Y Dydd Sadwrn cyntaf y mis – 12:00-17:00 

Bar tu fewn yn y Bragdy

Gallech eistedd tu fewn neu tu-fas ein bragdy i fwynhau ein cwrw!
 Cwrw crefft a seidr o fragdai eraill ar gael hefyd. Bydd cwrw i gymryd i ffwrdd mewn dysglau eich hunain, fesel litr neu beint.  Bwciwch bwrdd o flaen llaw yn unig.  Dewch a’ch dysglau yfed.
Ymgynghorwch a’r ffrwd-trydar y noson cyn i weld os ydyn ar agor i wneud yn hollol sicr!

Our Brewery BAR & Shop

Our brewery is located in Trefforest near Pontypridd, South Wales. We are situated very conveniently for the A470 and less than a 5 minute walk from the Trefforest Industrial Estate train station.

 

Our brewery shop is open as follows:
Thursday – 12:00 – 17:00
Friday – 10:00 – 18:00
The first Saturday of the month 12:00-17:00 

Brewery Indoor Bar

You can sit inside or outside our brewery and enjoy a beer!

We are dispensing from cask into your containers to take away!

We now stock a range of other craft brewery beers and cider.
You can double-check whether we are open on the twitter-feed the night before!