Ein Bar yn y Bragdy a’r Siop

Y mae ein bragdy wedi’i lleoli yn Nhrefforest ger Pontypridd yn Ne Cymru. Rydym wedi’i lleoli’n gyfleus ger yr A470 ac yn llau na 5 muned i gerdded o orsaf trên Ystâd Ddiwydiannol Trefforest.
Rydym yn agor am:
Dydd Mercher – 12:00 – 17:00
Dydd Iau – 12:00 – 17:00
Dydd Gwener – 09:00 – 18:00
Dydd Sadwrn – 10:00 – 16:00
Cwrw crefft a seidr o fragdai eraill ar gael hefyd. Bydd cwrw i gymryd i ffwrdd mewn dysglau eich hunain, fesel litr neu beint.  Bwciwch bwrdd o flaen llaw yn unig.  Dewch a’ch dysglau yfed.
Ymgynghorwch a’r ffrwd-trydar y noson cyn i weld os ydyn ar agor i wneud yn hollol sicr!
 

Bar yn y Bragdy / Dydd Agored

Bydd rhain ddim yn digwydd am sbel o ganlyniad Covid19…

Bydd ein bar yn y bragdy yn agor ar ddechrau’r mis ar Ddydd Gwener a Dydd Sadwrn. Bydden yn gweini yn syth o’r gasgen neu keg tan 22:00 ac yn ddechrau am 12:00 ar Ddydd Gwener a 14:00 ar Ddydd Sadwrn (12:00 ar Ddydd Sadwrn y #Lolffest).
 
Os oes diddordeb fel grŵp i ymuno a ni ar y dyddiadau isod, holwch â ni!
 

Dyddiau agor Bar y Bragdy:

I’w cadarnhau…
4/9/20 – 5/9/20
2/10/20 – 3/10/20
6/11/20 – 7/11/20
4/12/20 – 5/12/20

Our Brewery Open Days & Shop

Our brewery is located in Trefforest near Pontypridd, South Wales. We are situated very conveniently for the A470 and less than a 5 minute walk from the Trefforest Industrial Estate train station.
Our brewery shop is open as follows:
Wednesday – 12:00 – 17:00
Thursday – 12:00 – 17:00
Friday – 09:00 – 18:00
Saturday – 10:00 – 16:00
We are dispensing from cask into your containers to take away!  (Strictly) book a table in advance to drink outside, bring your own drinking vessels.
We now stock a range of other craft brewery beers and cider.
 
You can double-check whether we are open on the twitter-feed the night before!
 

Brewery Bar / Open Days

Clearly these won’t happen for a while due to Coronavirus
Our brewery open days take place on the first Friday and Saturday of the month.  We’re open to serve from cask and keg until 22:00 starting at 12:00 on Friday and 14:00 on Saturday (12:00 on Saturday for #Lolffest).
 
If you are interested in us hosting your group event, stag or hen do or a talk about our brewery, we would be pleased to accommodate you on the below dates with advanced notice.
 

Brewery Open Dates:

TBC….. Covid-19 permitting
4/9/20 – 5/9/20
2/10/20 – 3/10/20
6/11/20 – 7/11/20
4/12/20 – 5/12/20
 

Mae ein safle yn gofyn cwcis i weithio. // Our site requires cookies to function. Dismiss