Ein Bar y Bragdy a’r Siop

Y mae ein bragdy a tafarn twt wedi’i lleoli yn Nhrefforest ger Pontypridd yn Ne Cymru. Rydym wedi’i lleoli’n gyfleus ger yr A470 ac yn llau na 5 muned i gerdded o orsaf trên Ystâd Ddiwydiannol Trefforest. 

Mae ein siop a tafarn twt ar agor:
Dydd Gwener: 12:00 – 18:00

Byddwn ar agor rhwng 2yp ac 8yp ar ddydd Iau 8fed, dydd Gwener 9fed a dydd Sadwrn 10fed o Awst i gyd-fynd a’r Eisteddfod yn Rhondda Cynon Taf 2024. Fel arfer, pan fyddwn ar agor byddwch yn gallu yfed y tu mewn i’r bragdy neu galw heibio i brynu cwrw i’w gymryd i ffwrdd.

Dydd Iau – 8/8/24 – 2pm – 8pm: https://www.facebook.com/events/2533700853499788/

Dydd Gwener  – 9/8/24 – 2pm – 8pm:
https://www.facebook.com/events/1022788472649610/

Dydd Sadwrn – 10/8/24 – 2pm – 8pm:
https://www.facebook.com/events/852890506298279/

 

 

Mae gennym grwp ‘Siarad Lol’ i ddysgwyr ac er mwyn cymdeithasu yn y Gymraeg pob Dydd Gwener 16:00 – 17:00.

Our Brewery BAR & Shop

Our brewery and tap room is located in Trefforest near Pontypridd, South Wales. We are situated very conveniently for the A470 and less than a 5 minute walk from the Trefforest Industrial Estate train station.

 Our brewery shop and taproom is open as follows:

Friday: 12:00 – 18:00

We’ll be open 2pm to 8pm on Thursday 8th, Friday 9th and Saturday 10th of August to coincide with the Rhondda Cynon Taf Eisteddfod 2024.  As usual, when we are open you’ll be able to drink inside the brewery or simply pop in to buy some beers to take away.

Thursday – 8/8/24 – 2pm – 8pm: https://www.facebook.com/events/2533700853499788/

Friday  – 9/8/24 – 2pm – 8pm:
https://www.facebook.com/events/1022788472649610/

Saturday – 10/8/24 – 2pm – 8pm:
https://www.facebook.com/events/852890506298279/

 

Every Friday 16:00-17:00 we host ‘Siarad Lol’, a Welsh language learners and social group, open to all.

LOLFFEST NESAF

Cadwch golwg am digwyddiadau trwy ystod y flwyddyn. 

I gadarnhau…

Manylion ar ein tudalen newyddion neu ar Facebook.

 

NEXT LOLFFEST 

TBC…

Detail on our news page or on Facebook.

Bar tu fewn yn y Bragdy

Gallwch eistedd tu fewn neu tu-fas ein bragdy i fwynhau ein cwrw!

 Cwrw crefft a seidr o fragdai eraill ar gael hefyd. Bydd cwrw i gymryd i ffwrdd mewn dysglau eich hunain, fesel litr neu beint.  
Ymgynghorwch a’r ffrwd-trydar y noson cyn i weld os ydyn ar agor i wneud yn hollol sicr!

Brewery Indoor Bar

You can sit inside or outside our brewery and enjoy a beer!

We are dispensing from cask into your containers to take away!

We stock a range of other craft brewery beers and cider.

You can double-check whether we are open on the twitter-feed the night before!