Ein Bar yn y Bragdy a’r Siop

Y mae ein bragdy wedi’i lleoli yn Nhrefforest ger Pontypridd yn Ne Cymru. Rydym wedi’i lleoli’n gyfleus ger yr A470 ac yn llau na 5 muned i gerdded o orsaf trên Ystâd Ddiwydiannol Trefforest.
Mae ein siop dwt yn y bragdy yn agor 09:00-17:00 ar Ddydd Gwener
Ymgynghorwch a’r ffrwd-trydar y noson cyn i weld os ydyn ar agor i wneud yn hollol sicr!

 

ORIAU AGOR NADOLIG 2019

Dydd Iau 10:00 – 18:00 — 05/12/19
Dydd Gwener 09:00 – 22:00 — 06/12/19
Dydd Sadwrn 12:00 – 22:00 — 07/12/19
 
Dydd Mercher 09:00 – 18:00 — 11/12/19
Dydd Iau 09:00 – 18:00 — 12/12/19
Dydd Gwener 09:00 – 18:00 — 13/12/19
Dydd Sadwrn 12:00 – 16:00 — 14/12/19
 
Dydd Mercher 09:00 – 18:00 — 18/12/19
Dydd Iau 09:00 – 18:00 — 19/12/19
Dydd Gwener 09:00 – 18:00 — 20/12/19
Dydd Sadwrn 12:00 – 16:00 — 21/12/19
 
Dydd Llun 09:00 – 18:00 — 23/12/19
 

Bar yn y Bragdy / Dydd Agored

Bydd ein bar yn y bragdy yn agor ar ddechrau’r mis ar Ddydd Gwener a Dydd Sadwrn. Bydden yn gweini yn syth o’r gasgen neu keg tan 22:00 ac yn ddechrau am 12:00 ar Ddydd Gwener a 14:00 ar Ddydd Sadwrn.
 
Os oes diddordeb fel grŵp i ymuno a ni ar y dyddiadau isod, holwch â ni!

Dyddiau agor Bar y Bragdy:

6/12/19 – 7/12/19 – #Lolffest8
7/2/20 – 8/2/20
6/3/20 – 7/3/20
3/4/20 – 4/4/20
1/5/20 – 2/5/20 ayyb…

Our Brewery Open Days & Shop

Our brewery is located in Trefforest near Pontypridd, South Wales. We are situated very conveniently for the A470 and less than a 5 minute walk from the Trefforest Industrial Estate train station.
Our physical brewery micro shop is open 09:00-17:00 on Friday.
You can double-check whether we are open on the twitter-feed the night before!
 

CHRISTMAS OPENING HOURS 2019

Thursday 10:00 – 18:00 — 05/12/19
Friday 09:00 – 22:00 — 06/12/19
Saturday 12:00 – 22:00 — 07/12/19
 
Wednesday 09:00 – 18:00 — 11/12/19
Thursday 09:00 – 18:00 — 12/12/19
Friday 09:00 – 18:00 — 13/12/19
Saturday 12:00 – 16:00 — 14/12/19
 
Wednesday 09:00 – 18:00 — 18/12/19
Thursday 09:00 – 18:00 — 19/12/19
Friday 09:00 – 18:00 — 20/12/19
Saturday 12:00 – 16:00 — 21/12/19
 
Monday 09:00 – 18:00 — 23/12/19
 

Brewery Bar / Open Days

Our brewery open days take place on the first Friday and Saturday of the month.  We’re open to serve from cask and keg until 22:00 starting at 12:00 on Friday and 14:00 on Saturday.
 
If you are interested in us hosting your group event, stag or hen do or a talk about our brewery, we would be pleased to accommodate you on the below dates with advanced notice.
 

Brewery Open Dates:

6/12/19 – 7/12/19 – #Lolffest8
7/2/20 – 8/2/20
6/3/20 – 7/3/20
3/4/20 – 4/4/20
1/5/20 – 2/5/20 etc…