Ein Bar yn y Bragdy a’r Siop

Y mae ein bragdy wedi’i lleoli yn Nhrefforest ger Pontypridd yn Ne Cymru. Rydym wedi’i lleoli’n gyfleus ger yr A470 ac yn llau na 5 muned i gerdded o orsaf trên Ystâd Ddiwydiannol Trefforest.

Oriau IONAWR 2021:

Dydd Mercher 12:00 – 17:00
Dydd Iau 12:00 – 17:00
Dydd Gwener 09:00 – 18:00

Dydd Sadwrn 10:00 – 16:00

 

Fel arfer Rydym yn agor am:
Dydd Mercher – 12:00 – 17:00
Dydd Iau – 12:00 – 17:00
Dydd Gwener – 09:00 – 18:00
Dydd Sadwrn – 10:00 – 16:00
Cwrw crefft a seidr o fragdai eraill ar gael hefyd. Bydd cwrw i gymryd i ffwrdd mewn dysglau eich hunain, fesel litr neu beint.  Bwciwch bwrdd o flaen llaw yn unig.  Dewch a’ch dysglau yfed.
Ymgynghorwch a’r ffrwd-trydar y noson cyn i weld os ydyn ar agor i wneud yn hollol sicr!
 

Bar yn y Bragdy / Dydd Agored

Bydd rhain ddim yn digwydd am sbel o ganlyniad Covid19…

Our Brewery Open Days & Shop

Our brewery is located in Trefforest near Pontypridd, South Wales. We are situated very conveniently for the A470 and less than a 5 minute walk from the Trefforest Industrial Estate train station.

January Opening Hours 2021:

Wednesday 12:00 – 17:00
Thursday 12:00 – 17:00
Friday 09:00 – 18:00

Saturday 10:00 – 16:00

 

Our brewery shop is usually open as follows:
Wednesday – 12:00 – 17:00
Thursday – 12:00 – 17:00
Friday – 09:00 – 18:00
Saturday – 10:00 – 16:00
We are dispensing from cask into your containers to take away!
We now stock a range of other craft brewery beers and cider.
You can double-check whether we are open on the twitter-feed the night before!
 

Brewery Bar / Open Days

Clearly these won’t happen for a while due to Coronavirus