Ein Bar y Bragdy a’r Siop

Y mae ein bragdy a tafarn twt wedi’i lleoli yn Nhrefforest ger Pontypridd yn Ne Cymru. Rydym wedi’i lleoli’n gyfleus ger yr A470 ac yn llau na 5 muned i gerdded o orsaf trên Ystâd Ddiwydiannol Trefforest. 

Mae ein siop a tafarn twt ar agor:
Dydd Iau: 12:00 – 17:00
Dydd Gwener: 12:00 – 18:00
Mae gennym grwp ‘Siarad Lol’ i ddysgwyr ac er mwyn cymdeithasu yn y Gymraeg pob Dydd Gwener 16:00 – 17:00.

Our Brewery BAR & Shop

Our brewery and tap room is located in Trefforest near Pontypridd, South Wales. We are situated very conveniently for the A470 and less than a 5 minute walk from the Trefforest Industrial Estate train station.
Our brewery shop and taproom is open as follows:
Thursday: 12:00 – 17:00
Friday: 12:00 – 18:00
Every Friday 16:00-17:00 we host ‘Siarad Lol’, a Welsh language learners and social group, open to all.

LOLFFEST NESAF

29ain a’r 30ain o Fedi 2023
12:00-22:00 

Bwyd gan HustlerBurger

15:00-20:00

Gweler Facebook am fanylion:

Dydd Gwener –  https://www.facebook.com/events/963927771386192/

Dydd Sadwrn –  https://www.facebook.com/events/565329172284272/

 

Cadwch golwg am digwyddiadau trwy ystod y flwyddyn. 

NEXT LOLFFEST

29th & 30th September 2023
12:00-22:00

Food from Hustlerburger

15:00-20:00

See Facebook for details:
Friday – 
https://www.facebook.com/events/963927771386192/

Saturday –  https://www.facebook.com/events/565329172284272/

Keep an eye out for more events throughout the year!

Bar tu fewn yn y Bragdy

Gallwch eistedd tu fewn neu tu-fas ein bragdy i fwynhau ein cwrw!

 Cwrw crefft a seidr o fragdai eraill ar gael hefyd. Bydd cwrw i gymryd i ffwrdd mewn dysglau eich hunain, fesel litr neu beint.  
Ymgynghorwch a’r ffrwd-trydar y noson cyn i weld os ydyn ar agor i wneud yn hollol sicr!

Brewery Indoor Bar

You can sit inside or outside our brewery and enjoy a beer!

We are dispensing from cask into your containers to take away!

We stock a range of other craft brewery beers and cider.

You can double-check whether we are open on the twitter-feed the night before!