Ein Bar y Bragdy a’r Siop

Y mae ein bragdy a tafarn twt wedi’i lleoli yn Nhrefforest ger Pontypridd yn Ne Cymru. Rydym wedi’i lleoli’n gyfleus ger yr A470 ac yn llau na 5 muned i gerdded o orsaf trên Ystâd Ddiwydiannol Trefforest. 

Rydym yn ail agor Dydd Gwener y 19fed o Ionawr 2024

Mae ein siop a tafarn twt ar agor:
Dydd Gwener: 12:00 – 18:00
Mae gennym grwp ‘Siarad Lol’ i ddysgwyr ac er mwyn cymdeithasu yn y Gymraeg pob Dydd Gwener 16:00 – 17:00.

Our Brewery BAR & Shop

Our brewery and tap room is located in Trefforest near Pontypridd, South Wales. We are situated very conveniently for the A470 and less than a 5 minute walk from the Trefforest Industrial Estate train station.

We will be re-opening on Friday the 19th of January 2024

 

Our brewery shop and taproom is open as follows:
Friday: 12:00 – 18:00
Every Friday 16:00-17:00 we host ‘Siarad Lol’, a Welsh language learners and social group, open to all.

LOLFFEST NESAF

Cadwch golwg am digwyddiadau trwy ystod y flwyddyn. 

1/3/24 – 2/3/24
3/5/24 – 4/5/24

Manylion ar ein tudalen newyddion neu ar Facebook.

 

NEXT LOLFFEST 

1/3/24 – 2/3/24
3/5/24 – 4/5/24

Detail on our news page or on Facebook.

Bar tu fewn yn y Bragdy

Gallwch eistedd tu fewn neu tu-fas ein bragdy i fwynhau ein cwrw!

 Cwrw crefft a seidr o fragdai eraill ar gael hefyd. Bydd cwrw i gymryd i ffwrdd mewn dysglau eich hunain, fesel litr neu beint.  
Ymgynghorwch a’r ffrwd-trydar y noson cyn i weld os ydyn ar agor i wneud yn hollol sicr!

Brewery Indoor Bar

You can sit inside or outside our brewery and enjoy a beer!

We are dispensing from cask into your containers to take away!

We stock a range of other craft brewery beers and cider.

You can double-check whether we are open on the twitter-feed the night before!