CROESO!

Twt Lol

Rydym yn fragdy twt dynamig a ffres wedi’i lleoli yn Nhrefforest, De Cymru. Mae ein cwrw crefft wedi’i meistroli ar raddfa fach er mwyn creu blas sydd wedi ennill gwobr, canmol a chlod.

Pwy yw Bragdy Twt Lol ?

Wedi’i sefydlu yn 2015 ar sail brwdfrydedd dros gwrw crefft a phrofiad masnachol, rydyn ni’n ymdrechu i fod yn wahanol i’r bragdai eraill.

Wrth galon ein cred yw trin cwrw a pharch. Cymerwn amser i greu’r rysáit gorau am bob cwrw a gwario arian ar gynhwysion ail i ddim.  Bydd ein hamrediad o gwrw  yn datblygu, ac yn arloesi ar raddfa digon bychan i allu creu profiad na fydd y bragdai mwy byth yn gallu ei gynnig, gan roi i chi’r amrywiaeth rydych yn ei haeddu.

Yn ogystal, hoffwn lol!

Wrth gwrs, gyda’r enw Bragdy Twt Lol, rydym yn chwarae â geiriau. Mae’r Gymraeg yn bwysig iawn i ni. Ond, ni fydd ein Cymraeg yn gywir trwy’r amser. Defnyddir yr iaith ar lafar ac yn fras, fel iaith byw heb ymddiheuriadau!  Ac fe fydden ni’n parhau i grefftio gydag ysbrydoliaeth leol a thu hwnt i ehangu’n amrywiaeth o dwt lol a chwrw o’r raddfa uchaf.

WELCOME!

Twt Lol

We are a fresh and dynamic microbrewery located in Trefforest, South Wales. Our exceptional award winning ales are hand crafted and honed at such a small scale we’ve been able to truly push the taste experience of real ale.

Who are Bragdy Twt Lol ~ The Trefforest Brewery?

Established in 2015, based on a foundation of enthusiasm and trade experience our goal was to be unashamedly different from the other commercial breweries.

At the heart of our belief is to treat beer with respect.  We take time to put forward the best recipe and spend good money on ingredients others wouldn’t source.  Our vast ale range will continue to develop, innovating on a small enough scale to be able to try things larger breweries wouldn’t dare, giving you the quality and variety you deserve.

At the same time, we like to have a bit of fun!

Bragdy Twt Lol is a play on words in Welsh, which is not easy to translate! The Welsh language is very important to us, and we hope to show the World how much fun we find both Welsh and English languages. We’ll continue to mould, craft and blend our languages using local folklore and interesting stories from further afield to inspire and expand our range of mischief and quality ales.

Bragdy Twt Lol

/brag-dee  toot  lol/

BRAGDY – BREW HOUSE

TWT – SMALL & TIDY

LOL – FUN

/TWT LOL!/ – MISCHEVIOUS FUN!

EIN CWRW

Wrth galon ein cred yw trin cwrw a pharch. Cymerwn amser i greu’r rysáit gorau am bob cwrw a gwario arian ar gynhwysion ail i ddim.  Mae’r profiad o berffeithio bragu ar raddfa fechan wedi ein galluogi i gymryd golwg newydd ar gwrw crefft.

OUR BEER

At the heart of our belief is to treat beer with respect. We take time to put forward the best recipe and spend good money on ingredients others wouldn’t source.  Our beers have been honed through years of experience at small scale production, transposed into a fresh look at craft ale.