Dros Nadolig yn unig! Gallwch nawr siopa ac archebu an ein safle we www.twtlol.com/siop/.  Mae ein wyth gwahanol boteli ar gael mewn bocsys cymysg 12 o £30, yn ogystal â bocsys anrhegion a lol gyffredinol!  Am amser cyfyngedig bydd postio yn rhad ac am ddim am archebion dros £30, neu dim ond £5 am archebion llau.

Over Chritsmas only! You can now shop and order on our website www.twtlol.com/siop/.  Our eight different ales are available in boxes of 12 from £30, as well as our gift sets and general lol.  For a limited time only postage will be free on orders over £30 or only £5 for orders of less value.