Lolffest4 – Tocyn Gwener ~ Friday Ticket – 17 Awst / August 2018

£5.00

Cwrw Crefft yn y Bragdy Trefforest ar Ddydd Gwener!
~~~
Craft ales in The Trefforest Brewery on Friday!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

5 min walk from Trefforest Industrial Estate Train Station
~~~
5 mined i gerdded o’r gorsaf trên Ystad Ddiwidiannol Trefforest

Sold Out

Category:

Disgrifiad / Description

Nid yw’r tocynnau blaen llaw ar gael rhagor. Dewch yn llu ar y dydd a prynnwch gwydr a peint!

Advanced discounted tickets no longer available. Please come on the day and buy a glass and a peint on the day!

#Lolffest4 – Dydd Gwener 17eg o Awst: 12-10yh

Cwrw Crefft yn y Bragdy Trefforest ar Ddydd Gwener!
~~~

#Lolffest4 – Friday 17th of August: 12-10pm

Craft ales in The Trefforest Brewery on Friday!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 
Tocyn Gwener 17eg o Awst (tocyn Sadwrn ar gael hefyd) ~ Friday 17th August Ticket (Saturday ticket also available)
5 min walk from Trefforest Industrial Estate Train Station ~ 5 mined i gerdded o’r gorsaf trên Ystad Ddiwidiannol Trefforest
 
Mae hyn yn cadarnhau eich mynediad i #Lolffest4 ar Ddydd Gwener 17eg o Awst. Argraffwch eich e-bost a dewch i’r bragdy ar y dydd. Yn ddilys am un gwydr peint llawn cwrw am eich cwrw cyntaf! £5 yn unig! Yna bydd y gwydr i chi gadw am y digwyddiad a thu hwnt.
Plîs gadewch i ni wybod ar Facebook os ydych chi’n ymuno ni a rhannwch a’ch ffrindiau!
£3 am beint o bob cwrw ar y dydd!  Rhaid bod dros 18 i yfed alcohol.
 
~
This purchase confirms your entry to #Lolffest4 on Friday 17th of August.  Print out your email confirmation and bring it to the brewery on the day.  This will entitle you to a ‘peint’ glass filled once with your first beer. Then you can keep the glass for the event and take it home.
~
Please let us know on Facebook if you are joining us and share with your friends!
£3 for a pint of all ales on the day!  You must be over 18 to drink alcohol.

Adolygiadau / Reviews

Does ddim adolygiadau eto / There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.