Mae’r lansiad yma! Gallwch nawr siopa ac archebu an ein safle we http://www.twtlol.com/siop/.  Mae ein saith gwahanol boteli ar gael mewn bocsys cymysg o 12, yn ogystal â bocsys anrhegion a lol gyffredinol!  Am amser cyfyngedig bydd postio yn rhad ac am ddim am archebion dros £75, neu dim ond £10 am archebion llau.

The launch is here! You can now shop and order on our website http://www.twtlol.com/siop/.  Our seven different ales are available in boxes of 12, as well as our gift sets and general lol.  For a limited time only postage will be free on orders over £75 or only £10 for orders of less value.