#Lolffest3 – 27ain a 28ain o Ebrill 2018: 12-10yh
Cwrw Crefft yn y Bragdy Trefforest ar Ddydd Gwener ac ar Ddydd Sadwrn!
Bwyd gan Dusty Knuckle Pizza ar Ddydd Sadwrn!

#Lolffest3 – 27th and 28th of April 2018: 12-10pm
Craft ales in The Trefforest Brewery on Friday and Saturday!
Food from Dusty Knuckle Pizza on Saturday.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

5 munud i gerdded o’r gorsaf trên Ystad Ddiwidiannol Trefforest ~ 5 min walk from Trefforest Industrial Estate Train Station

Gallwch prynu tocyn o flaen llaw ar ein safle we am wydr peint llawn gyda’ch cwrw cyntaf am £5. Yna bydd y gwydr i chi gadw am y digwyddiad a thu hwnt.
http://www.twtlol.com/siop/lolffest3/

Neu dewch a’ch gwydr peint/hanner peint, neu prynnwch gwydr peint ar y dydd!
£3 am beint o bob cwrw!

~

You can buy a ticket in advance which from our website which will entitle you to a ‘peint’ glass filled once with a beer of your choice! Then you can keep the glass for the event and take it home.
http://www.twtlol.com/siop/lolffest3/

Or bring your own certified pint/half pint glass, or buy a ‘peint’ glass on the day!
£3 for a pint of all ales!