#Lolffest4 – Dydd Gwener a Sadwrn 17-18fed o Awst: 12-10yh

Cwrw Crefft yn y Bragdy Trefforest ar Ddydd Gwener a Dydd Sadwrn!
~~~

#Lolffest4 – Friday and Saturday 17-18th of August: 12-10pm

Craft ales in The Trefforest Brewery on Friday and Saturday!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
5 min walk from Trefforest Industrial Estate Train Station ~ 5 mined i gerdded o’r gorsaf trên Ystad Ddiwidiannol Trefforest
Friday Ticket – 17th August Ticket

Plîs gadewch i ni wybod ar Facebook os ydych chi’n ymuno ni ar Ddydd Gwener a rhannwch a’ch ffrindiau! ~ Please let us know on Facebook if you are joining us on Friday and share with your friends!
https://www.facebook.com/events/248078302413713/

 

Tocyn Sadwrn –  18fed o Awst
Saturday Ticket 18th August 
Plîs gadewch i ni wybod ar Facebook os ydych chi’n ymuno ni ar Ddydd Sadwrn a rhannwch a’ch ffrindiau! ~ Please let us know on Facebook if you are joining us on Saturday and share with your friends!
~~~~~~~~~~~~~~
£3 am beint o bob cwrw ar y dydd!  Rhaid bod dros 18 i yfed alcohol. ~ £3 for a pint of all ales on the day!  You must be over 18 to drink alcohol.