Ein Bragdy

Y mae ein bragdy wedi’i lleoli yn Nhrefforest ger Pontypridd yn Ne Cymru. Rydym wedi’i lleoli’n gyfleus ger yr A470 ac yn llau na 5 muned i gerdded o orsaf trên Ystâd Ddiwydiannol Trefforest.

Mae ein siop dwt yn y bragdy yn agor 09:00-17:00 ar Ddydd Gwener

Ymgynghorwch a’r ffrwd-trydar y noson cyn i weld os ydyn ar agor i wneud yn hollol sicr!

 

Bar Twt

Bydd Bar Twt yn agor ar ddechrau’r mis ar Ddydd Gwener a Dydd Sadwrn. Bydden yn gweini yn syth o’r gasgen neu keg tan 22:00 ac yn ddechrau am 12:00 ar Ddydd Gwener a 14:00 ar Ddydd Sadwrn.

 

Os oes diddordeb fel grŵp i ymuno a ni ar y dyddiadau isod, holwch â ni!

 

Dyddiau agor Bar Twt:

1/3/19 – 2/3/19
#Lolffest6 – 5/4/19 – 6/4/19
3/5/19 – 4/5/19
7/6/19 – 8/6/19
5/7/19 – 6/7/19
# Lolffest7 – 2/8/19 – 3/8/19

ayyb…

Our Brewery

Our brewery is located in Trefforest near Pontypridd, South Wales. We are situated very conveniently for the A470 and less than a 5 minute walk from the Trefforest Industrial Estate train station.

Our physical brewery micro shop is open 09:00-17:00 on Friday.

You can double-check whether we are open on the twitter-feed the night before!

 

Bar Lol

Bar Lol takes place on the first Friday and Saturday of the month.  We’re open to serve from cask and keg until 22:00 starting at 12:00 on Friday and 14:00 on Saturday.

If you are interested in us hosting your group event, stag or hen do or a talk about our brewery, we would be pleased to accommodate you on the below dates with advanced notice.

Bar Lol opening dates:

1/3/19 – 2/3/19
5/4/19 – 6/4/19 – #Lolffest6
3/5/19 – 4/5/19
7/6/19 – 8/6/19
5/7/19 – 6/7/19
2/8/19 – 3/8/19 – #Lolffest7

etc…