Ein Bragdy

Y mae ein bragdy wedi’i lleoli yn Nhrefforest ger Pontypridd yn Ne Cymru. Rydym wedi’i lleoli’n gyfleus ger yr A470 ac yn llau na 5 mined i gerdded o orsaf trên Ystâd Ddiwydiannol Trefforest.

Mae ein siop dwt yn y bragdy yn agor 09:00-17:00 ar Ddydd Gwener.

Oriau Agor Nadolig 2017

Byddwn yn agor mwy aml dros y ‘Dolig, fel y canlynol:

Dydd Gwener 29/12/17 10:00 – 17:00

Bydd ein siop yn ail agor yn y Flwyddyn Newydd ar y 19eg o Ionawr 2018.

Ymgynghorwch a’r ffrwd-trydar y noson cyn i weld os ydyn ar agor i wneud yn hollol sicr!

Our Brewery

Our brewery is located in Trefforest near Pontypridd, South Wales. We are situated very conveniently for the A470 and less than a 5 minute walk from the Trefforest Industrial Estate train station.

Our physical brewery micro shop is open 09:00-17:00 on Friday.

Christmas 2017 Opening Hours

We’ll be opening more frequently in the run up to Christmas, as follows:

29/12/17 Friday – 10:00 – 17:00

In the New Year our shop will re-open on the 19th of January 2018.

You can double-check whether we are open on the twitter-feed the night before!