Ein Bragdy

Y mae ein bragdy wedi’i lleoli yn Nhrefforest ger Pontypridd yn Ne Cymru. Rydym wedi’i lleoli’n gyfleus ger yr A470 ac yn llau na 5 mined i gerdded o orsaf trên Ystâd Ddiwydiannol Trefforest.

Mae ein siop dwt yn y bragdy yn agor 09:00-17:00 ar Ddydd Gwener

Ymgynghorwch a’r ffrwd-trydar y noson cyn i weld os ydyn ar agor i wneud yn hollol sicr!

Bar Twt

Fel rheol, bydd Bar Twt yn agor tua unwaith y mis o amgylch y Dydd Gwener a Dydd Sadwrn dechrau’r mis o 12:00 i 22:00.

Os oes diddordeb fel grŵp i ymuno a ni ar y dyddiadau isod, holwch â ni!

 

Dyddiau agor Bar Twt:


#Lolffest5 30/11/18 – 1/12/18

1/2/19 – 2/2/19
1/3/19 – 2/3/19
5/4/19 – 6/4/19 (O bosib #Lolffest6)
3/5/19 – 4/5/19
7/6/19 – 8/6/19
5/7/19 – 6/7/19
2/8/19 – 3/8/19 (O bosib #Lolffest7)

ayyb…

Our Brewery

Our brewery is located in Trefforest near Pontypridd, South Wales. We are situated very conveniently for the A470 and less than a 5 minute walk from the Trefforest Industrial Estate train station.

Our physical brewery micro shop is open 09:00-17:00 on Friday.

You can double-check whether we are open on the twitter-feed the night before!

Bar Lol

As a rule of thumb, Bar Lol will now open around the first Friday and Saturday of the month for the following hours from 12:00 to 22:00.

If you are interested in us hosting your group event, stag or hen do or a talk about our brewery, we would be pleased to accommodate you on the below dates with advanced notice.

Bar Lol opening dates:

#Lolffest5 30/11/18 – 1/12/18

1/2/19 – 2/2/19
1/3/19 – 2/3/19
5/4/19 – 6/4/19 (Possibly #Lolffest6)
3/5/19 – 4/5/19
7/6/19 – 8/6/19
5/7/19 – 6/7/19
2/8/19 – 3/8/19 (Possibly #Lolffest7)

etc…