Ein Bragdy

Y mae ein bragdy wedi’i lleoli yn Nhrefforest ger Pontypridd yn Ne Cymru. Rydym wedi’i lleoli’n gyfleus ger yr A470 ac yn llau na 5 mined i gerdded o orsaf trên Ystâd Ddiwydiannol Trefforest.

Mae ein siop dwt yn y bragdy yn agor 09:00-17:00 ar Ddydd Gwener

Ymgynghorwch a’r ffrwd-trydar y noson cyn i weld os ydyn ar agor i wneud yn hollol sicr!

Bydd Bar Twt ar agor pob Gwener olaf y mis a’r Sadwrn olynol:

  • Ddydd Gwener o 12:00 22:00 a
  • Dydd Sadwrn 12:00 – 22:00.

Dyddiau agor:

5/10/18 – 6/10/18
26/10/18 – 27/10/18
#Lolffest5 30/11/18 – 1/12/18

1/2/19 – 2/2/19

ayyb…

Our Brewery

Our brewery is located in Trefforest near Pontypridd, South Wales. We are situated very conveniently for the A470 and less than a 5 minute walk from the Trefforest Industrial Estate train station.

Our physical brewery micro shop is open 09:00-17:00 on Friday.

You can double-check whether we are open on the twitter-feed the night before!

ar Lol will now open on the last Friday of the month and the consecutive Saturday:

  • Friday 12:00 – 22:00 and
  • Saturday 12:00 – 22:00.

Opening dates:

5/10/18 – 5/10/18
26/10/18 – 27/10/18
#Lolffest5 30/11/18 – 1/12/18

1/2/19 – 2/2/19

etc…