Ein Bragdy

Y mae ein bragdy wedi’i lleoli yn Nhrefforest ger Pontypridd yn Ne Cymru. Rydym wedi’i lleoli’n gyfleus ger yr A470 ac yn llau na 5 mined i gerdded o orsaf trên Ystâd Ddiwydiannol Trefforest.
.

Mae ein siop dwt yn y bragdy yn agor 09:00-17:00 ar Ddydd Gwener.

Ymgynghorwch a’r ffrwd-trydar y noson cyn i weld os ydyn ar agor i wneud yn hollol sicr!

Our Brewery

Our brewery is located in Trefforest near Pontypridd, South Wales. We are situated very conveniently for the A470 and less than a 5 minute walk from the Trefforest Industrial Estate train station.

Our physical brewery micro shop is open 09:00-17:00 on Friday.

You can double-check whether we are open on the twitter-feed the night before!